Eén Belg op de zes wil elektrische auto

Steeds meer Belgen willen investeren in een elektrische wagen. Dat blijkt uit een rondvraag van verkeersinstituut Vias waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag berichten. Liefst één op de zes geeft aan dat hij of zij een aankoop binnen de drie jaar overweegt.
Maandag 16 september 2019 om 07:39

Vias lanceert maandag zijn gloednieuwe mobiliteitsbarometer en wil daarmee elke drie maanden nagaan hoe de Belg zich verplaatst in het verkeer en wat zijn houding is tegenover de verschillende transportmiddelen.

Uit de eerste editie blijkt al meteen hoeveel Belgen dromen van een elektrische wagen. Een rondvraag bij 1.000 mensen leert dat 16 procent overweegt om binnen de drie jaar een elektrische auto te kopen. Eén op de tien heeft zelfs al een testrit achter de rug. Opvallend: bij die categorie stijgt het aandeel dat zo’n auto ook effectief wil kopen naar 25 procent. Het toont aan dat er in ons land een groot potentieel is voor elektrische wagens.

In de eerste helft van dit jaar werden bijna 3.500 elektrische auto’s ingeschreven, of meer dan in heel 2018 (2.700). In totaal rijden er nu al bijna 11.000 elektrische auto’s rond in Vlaanderen

Maar om de stijging voort te zetten, zal er volgens de krant wel iets aan de prijs gedaan moeten worden. Want voor 80 procent van de ondervraagden is de hoge kostprijs vandaag dé reden waarom ze nog niet zwichten.

Verplichtingen voor laadpunten bij parkings

In bepaalde gevallen is het verplicht om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet gaat het over verplichte installatie van oplaadpunten of wachtleidingen op parkeerterreinen bij gebouwen waarvoor sinds 11-3-2021 een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie wordt aangevraagd.
OP DEZE PAGINA

Sinds 11 maart 2021 gelden nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet zijn ze van toepassing op gebouwen waarvoor vanaf 11 maart een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie. Vanaf 2025 komt er ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bepaalde bestaande gebouwen. Deze verplichtingen komen er als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. Ze zijn noodzakelijk om de transitie naar zero-emissie-transport te ondersteunen.

Een ‘ingrijpende renovatie’ is – specifiek in het kader van elektromobiliteit – de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Verplichtingen voor gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn

Niet voor bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen (nieuwe of bestaande die ingrijpend gerenoveerd worden) met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen worden cumulatief voorzien van:

minstens 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig
infrastructuur voor leidingen (of op zijn minst goten voor elektrische kabels) voor minstens 1 op 4 parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.
Daarnaast worden alle bestaande niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust met minstens 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.

In de praktijk: elke parking van een grote handelszaak of bedrijf met veel werknemers of bezoekers, moet dus tegen 2025 over 2 laadpalen beschikken, ook als ze tussen nu en 2025 geen omgevingsvergunning aanvragen.

Technische vereisten laadpunten

Om te voldoen aan de verplichtingen moet een oplaadpunt een vermogen kunnen leveren dat groter is dan het vermogen van een standaardstopcontact (groter dan 3,7 kW of 16 A) en specifiek als doel hebben om elektrische voertuigen op te laden. Hierbij moet het oplaadpunt ten minste uitgerust zijn met één van de onderstaande connectoren:

Type 2 connector voor het laden met wisselstroom (AC), zoals omschreven in de norm EN62196-2.
Combo 2 connector voor het laden met gelijkstroom (DC), zoals omschreven in de norm EN62196-3.
De minister kan bijkomende technische vereisten opleggen waaraan de infrastructuur moet voldoen.
Verplichtingen voor gebouwen die voor bewoning bestemd zijn

Bij nieuwe woongebouwen met een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen gaat het voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 11 maart 2021 om de verplichte installatie van de nodige infrastructuur om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

U laat dus leidingen plaatsen, of op zijn minst goten voor elektrische kabels, maar de laadpaal zelf hoeft er nog niet per se te staan.

Dezelfde verplichtingen gelden voor bestaande woongebouwen met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen, waarvoor vanaf 11 maart 2021 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een ingrijpende renovatie.

Hierbij wordt een oprit niet gezien als een parkeerplaats, maar als een toegangsweg. Voor een binnengarage met twee plaatsen zal er bij nieuwbouw wel laadinfrastructuur nodig zijn.

Bestaande gebouwen

Voor bestaande woongebouwen waarbij geen ingrijpende renovatie gepland is, zijn er geen verplichtingen voor laadpunten of -infrastructuur.

Parkeerterreinen

De verplichtingen gelden

als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt
als het een naastgelegen parkeerterrein betreft
als, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw, parkeergebouw of parkeerterrein.
De verplichtingen gelden niet als het gaat over de oprit van een woning. Die wordt niet als een parkeerterrein beschouwd, maar als een toegangsweg.
Voor wie en sinds wanneer?

De verplichtingen gelden voor gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd sinds 11 maart 2021. De eigenaar van het gebouw of de vergunninghouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen.
Uitzonderingen

Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Handhaving

De handhaving van de verplichting gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan het VEKA een administratieve geldboete opleggen van:

2.000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen
1.000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.
Regelgeving

Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid(opent in nieuw venster), TITEL XI/1. Elektromobiliteit en Afdeling VI. Administratieve sanctie wegens niet-naleving van de eisen bij elektromobiliteit.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid(opent in nieuw venster), TITEL IX/1. Elektromobiliteit.

Shell moet CO2-uitstoot drastisch verminderen van rechter

Oliebedrijf Shell moet de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch omlaag brengen. Dat heeft een Nederlandse rechtbank woensdag bepaald. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019. De uitspraak kan een precedent betekenen voor de hele olie-industrie.

Het vonnis is een wereldwijd unicum. Nooit eerder verplichtte een rechtbank een groot oliebedrijf tot meer actie tegen de uitstoot van broeikasgassen. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en daar moet Shell iets tegen doen, vinden de rechters.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie, gesteund door ruim 17.000 burgers. De uitspraak is enkel bindend in Nederland, maar kan een precedent betekenen voor rechtszaken in andere landen.

Belangrijk in het vonnis is dat de rechter een onderscheid maakt tussen de uitstoot die Shell als bedrijf zelf veroorzaakt en de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de fossiele brandstoffen die het verkoopt. Als het gaat om de Brits-Nederlandse multinational zelf, is de vermindering van 45 procent in 2030 een resultaatverplichting. Waar het gaat om de uitstoot van leveranciers én eindgebruikers, is het een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’. Dat betekent dat Shell moet kunnen aantonen dat het zijn best doet om aan de opgelegde doelstelling te voldoen.

Shell moet ‘het hare doen om bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering’, zei de rechter die de uitspraak deed. Voor de rechtbank staat vast dat de multinational bijdraagt aan de opwarming van de aarde ‘vanwege de enorme omvang van de CO2-uitstoot waar ze verantwoordelijk voor is’.

De rechters verwijzen in het vonnis onder meer naar de inzichten van VN-klimaatpanel IPCC. Dat heeft scenario’s opgesteld waaraan voldaan moet worden om de uitstoot zodanig snel te verminderen, dat de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uitkomt.

Een ander cruciaal punt is dat de rechter het heeft over de netto uitstoot. Dat betekent dat het Shell is toegestaan om compenserende maatregelen te treffen. Shell wil dat bijvoorbeeld doen door bomen te planten die CO2 opnemen, en door CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan, zodat het niet de lucht in gaat.

Tegen de uitspraak is beroep mogelijk.

Bron: https://trends.knack.be/economie/bedrijven/shell-moet-co2-uitstoot-drastisch-verminderen-van-rechter/article-news-1738859.html

Kabels van elektrische auto’s over het trottoir ?

BRUGGE – Nu Brugge toestaat dat eigenaars van elektrische auto’s hun laadkabel over het trottoir leggen, bekijkt Vlaanderen of daarrond “een kader moet worden uitgewerkt”, zegt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). In andere gemeenten is zo’n laadkabel over het trottoir immers ten strengste verboden.
Voor wie geen oprit of garage heeft, is het opladen van een elektrische auto nog geen evidentie. Idealiter zoek je dan in de buurt van je woning een publieke laadpaal.

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210524_96602063

Het duurt niet lang meer voor elektrische auto’s goedkoper zijn dan benzine- en dieselmodellen

Elektrische voertuigen zijn vanaf 2027 goedkoper dan benzineauto’s, zo staat in een nieuw rapport. Dat komt doordat de batterijkosten dalen en de vraag stijgt.

Het rapport is gepubliceerd door BloombergNEF, dat gespecialiseerd is in analyses van elektrische voertuigen. Volgens het rapport liggen de productiekosten voor elektrische gezinsauto’s en SUV’s al in 2026 lager dan die van benzinewagens. Een jaar later is ook de elektrische stadsauto goedkoper dan de benzinevariant. In 2030 liggen de kosten zelfs al 58 procent lager dan in 2020. Reden is volgens het rapport vooral dat accu’s goedkoper worden.

Volgens de studie veroorzaken de lagere kosten een sterke stijging van de vraag naar elektrische voertuigen. Er wordt zelfs voorspeld dat de betaalbaarheid van elektrische auto’s ertoe leidt dat in 2035 honderd procent van de verkoop van personenauto’s in Europa elektrisch is. Met de juiste maatregelen, zoals het versterken van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en strengere CO2-emissiewaarden voor modellen met verbrandingsmotor, zou dat volgens het rapport moeten kunnen.

Groene partijen grijpen het document aan om erop te wijzen dat er voor 2035 een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s in heel Europa moet komen. Een aantal Europese landen wil al vanaf 2030 een verbod op de verkoop van deze modellen. Op dit moment vindt 81 procent van 15.000 automobilisten in Engeland dat elektrische auto’s momenteel te duur zijn om er vandaag een te kopen. Het rapport van BloombergNEF werd gemaakt in opdracht van Transport & Environment.

Bron: https://www.hln.be/auto/het-duurt-niet-lang-meer-voor-elektrische-auto-s-goedkoper-zijn-dan-benzine-en-dieselmodellen~a10096fe/ 

Online infosessie ‘Leuven deelt’

Op dinsdag 19 januari organiseert Autodelen.net in samenwerking met Stad Leuven de online infosessie ‘Autodelen in Leuven’.

Heb je soms een (tweede) wagen nodig? of het je een auto die vaak stilstaat en wil je hem (en de kosten van die wagen) delen met je buren? Dat is autodelen een goed alternatief voor jou!

In en rond Leuven heb je veel mogelijkheden om een deelauto te gebruiken. Je kan je aansluiten bij een autodeelorganisatie, waardoor je toegang krijgt tot de verschillende wagen binnen die organisatie. Anderzijds kan je ook gebruik maken van privéwagens van mensen uit je buurt of je eigen wagen aanbieden.

bron: www.autodelen.net

COVID-19: Steun voor gedeelde mobiliteitssector

De impact van de verschillende maatregelen om het Coronavirus in te dammen is zeer groot, ook in de sector van de gedeelde mobiliteit. Vanuit Autodelen.net willen we de aanbieders van gedeelde mobiliteit zo goed mogelijk informeren en helpen. Er bestaan verschillende steunmaatregelen die de aanbieders kunnen aanvragen.

Welke steunmaatregelen zijn er momenteel voorzien voor ondernemingen? Hieronder staat een overzicht met links naar de bevoegde overheidsinstanties. Indien aanbieders van gedeelde mobiliteit op problemen stoten bij aanvraag van een steunmaatregel, wil Autodelen.net mee naar oplossingen zoeken!

DE FEDERALE OVERHEID

Voor alle ondernemingen, ongeacht welke sector, met een ondernemingsnummer, die hinder ondervinden en aantonen.

De federale overheid biedt vooral ademruimte, concreet een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor uw bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
Er is automatisch uitstel voor indiening ban de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing, respectievelijk tot 5 juni, 20 juli en 15 juli 2020.
Alle info vindt u hier

RVA: TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

RVA vereenvoudigde de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid (update 23/3/2020). Elke vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus wordt vanaf heden geklasseerd onder ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’. Er is dus geen onderscheid meer met economische werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders en bedienden

Zo snel mogelijk: stuur een elektrische aangifte door (voor eind maart) via socialsecurity.be. Het betreft een zogenaamde ‘ASR scenario 5’ met als opties ‘overmacht’.
De voorafgaande officiële mededeling is niet meer nodig.
Uw werknemers dienen bij hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in met het formulier C3.2 Werknemer-Corona.
Voor het laatste nieuws over de regeling voor de tijdelijke werkloosheid raden wij u aan de website van de RVA te blijven volgen.

Unizo geeft ook een duidelijk overzicht mee.

VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie van éénmalig €2.000 tot €4.000 voor ondernemingen die verplicht worden te sluiten, doe de aanvraag binnen de 30 dagen na verplichte sluiting. Momenteel wordt onderzocht of er ook schaderegelingen zijn voor andere sectoren. Laat je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen!
Een crisiswaarborg om bestaande schuldafrekeningen te overbruggen.
Sinds 1 april 2020 voorziet de Vlaamse regering bijkomende maatregelen voor de getroffen bedrijven:

Een eenmalige compensatiepremie van €3000 voor bedrijven die 60% of meer omzetverlies hebben t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven met meerdere zetels kunnen maximaal 5 premies combineren. Meer info via Vlaio.
Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet
Een overzicht van alle Vlaamse maatregelen kan je hier vinden. Schrijf jullie zeker ook in op de Corona-nieuwsbrief voor bedrijven.

Bron: autodelen.net

Subsidiereglement elektrische deelwagens Gent aangepast

Sinds 2016 geeft de Stad Gent een subsidie voor elektrische of aardgaswagens die worden gedeeld. Zo werden er op 3 jaar tijd 41 deelwagens gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 212.000 euro. Nog eens 21 aanvragen – goed voor een bedrag van 120.000 euro – staan in de wachtrij voor goedkeuring.

Omwille van een groot aantal aanvragen eind 2019 botst de stad budgettair op haar limieten. Daarom heeft het college beslist om zolang het huidige subsidiereglement geldt (tot eind 2020) budgettair wat extra ruimte te creëren en het mogelijk te maken bijkomende aanvragen te behandelen.

Vanaf 1 maart 2020, na de goedkeuring door de gemeenteraad, zal het dus weer mogelijk zijn om nieuwe aanvragen in te dienen. De voorwaarden zijn echter licht gewijzigd:

Enkel elektrische deelwagens krijgen nog een subsidie. CNG wordt niet langer ondersteund.
Het subsidiebedrag wordt ook aangepast aan de catalogusprijs en bedraagt nu nog maximaal 4500 euro voor wagens die minder dan 31.000 euro kosten. Wagens die duurder zijn krijgen minder subsidie.
Het verschil in subsidiebedrag tussen particulieren enerzijds en erkende autodeelorganisaties & vzw’s anderzijds verdwijnt.
Per erkende autodeelorganisatie kunnen slechts 5 wagens per jaar gesubsidieerd worden en zolang het budget toereikend is.
Graag willen we ook nog eens wijzen op de voorwaarde dat het verplicht is om vóór de aankoop van de wagen met de Dienst Milieu en Klimaat een afspraak te maken.

bron autodelen.net

Infomomenten elektrisch autodelen met I-Mens

De zorgorganisatie i-mens deelt elektrische wagens met de buurt via Cambio. Tijdens de werkuren worden de deelwagens gebruikt door de eigen werknemers, maar ‘s avonds en in het weekend staan de cambiowagens ter beschikking van de buurtbewoners.

Met het project ‘Iedereen mobiel’ zet i-mens in op elektrisch autodelen via het autodeelsysteem Cambio. Op die manier wil i-mens een betaalbare en eenvoudige oplossing bieden voor de eigen werknemers én buurtbewoners. Daarnaast bestaan er nog veel andere manieren om aan autodelen te doen. Wist je bijvoorbeeld dat je ook je eigen wagen met je buren kan delen?

Om mensen te laten kennismaken met (elektrisch) autodelen organiseert Autodelen.net verschillende infomomenten. Gezien de huidige situatie zullen de eerstvolgende infomomenten online doorgaan. Schrijf je dus zeker in om de link te ontvangen!

bron: autodelen.net

Analyse lokaal energie- en klimaatpact

Op 08/12 lanceerden ministers Demir en Somers een nieuw Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het plan moet de brug vormen met het Vlaams Energie- en Klimaatpact en moet lokale besturen ondersteunen in het behalen van hun klimaatambities. Voor gedeelde mobiliteit is vooral de derde werf van belang; “Elke buurt deelt (koolstofvrije (deel)mobiliteit) en is duurzaam bereikbaar”.

Op Vlaams niveau is het de bedoeling om de uitstoot van transport met 23% te doen dalen tegen 2030. Die doelstellingen worden in het lokaal energie- en klimaatpact doorvertaald naar concrete ambities.

Eén van de doelstellingen van de derde werf is 1 toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners. ‘Toegangspunt’ wordt in de tekst omschreven als toegang tot een deelwagen, wat zowel roundtrip, free floating als particulier autodelen omvat. Uitgaande van gemiddeld 2 deelwagens per toegangspunt is het de ambitie om tegen 2030 13.200 deelwagens extra te hebben in Vlaanderen, goed voor een stijging van 340%.

Naar CO2-reductie worden voor deelmobiliteit geen concrete klimaatdoelstellingen geformuleerd.

Tot slot gaat men er vanuit dat tegen 2030 50% van de verkochte wagens elektrisch is, wat zou neerkomen op 660.000 voertuigen. Uitgaande van 10 wagens per laadpunt schat de Vlaamse Regering in dat er 66.000 laadpunten nodig zijn.

ONDERSTEUNING VOOR LOKALE BESTUREN

De Vlaamse Overheid voorziet o.a. de volgende ondersteuning naar lokale besturen:

Opstartsubsidies voor een elektrisch autodeelsysteem (10 miljoen euro)
Het plaatsen van laadpalen via Vlaams Relanceplan (15 miljoen euro)
Het oprichten van een Vlaams parkeerregister voor deelwagens om deelwagens te registreren zodat ze in alle Vlaamse gemeenten gratis kunnen parkeren
Het uitwerken van een Vlaamse standaard erkenning voor het ganse grondgebied (naar analogie met de LEZ) en een daarbij horend kwaliteitskader
Het koolstofvrij maken van het eigen wagenpark
ACTIES DOOR LOKALE BESTUREN

Daarnaast beschrijft het pact een aantal concrete acties die lokale besturen kunnen nemen:

Het verder inzetten op het koolstofvrij maken van het wagenpark en het te delen met inwoners
Het voorzien van reservatiezones voor deelmobiliteit aan Hoppinpunten
Het uitbouwen van (snel)laders op (semi)publiek terrein
Het uitbouwen van deelsystemen in samenwerking met specifieke doelgroepen (zoals garages)
Het promoten van particuliere en participatieve deelplatformen
Specifieke vereisten opnemen in bouwverordeningen en -reglementering
Ontmoedigen (via duurder maken) van de tweede bewonerskaart

Het plan heeft dus de nodige ambitie omtrent gedeelde mobiliteit. We houden jullie op de hoogte van toekomstige opportuniteiten via onze infokanalen.

bron: autodelen.net

COVID-19: Veiligheidsmaatregelen autodelers

We stellen de veiligheid en gezondheid van alle autodelers en hun omgeving op de eerste plaats. Om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, neemt ook Autodelen.net de nodige veiligheidsmaatregelen. We houden hierbij rekening met de officiële richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET AUTODELEN

Blijf thuis als je ziektesymptomen vertoont.
Indien je toch de deelwagen gebruikt:
Draag een mondmasker in de deelwagen.
Was je handen grondig met zeep voor en na het gebruik van een deelwagen.
Nies of hoest in een zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
Ontsmet het stuur, de versnellingspook, het dashboard, de deurklink en de autosleutel van de deelwagen voor en na het gebruik. Gebruik daarvoor een alcoholhoudende ontsmettende gel, schoonmaakdoekje of een bakje water met een kleine hoeveelheid bleekmiddel (javel). Zowel voor gebruikers als eigenaars van een deelwagen is het aangeraden dit te voorzien.
Voor particuliere autodelers: Blijf bij de sleuteloverdracht buiten staan en houd afstand (min. 1,5m). Reinig ook de autosleutel voor en na gebruik van de deelwagen.
Verder vragen we de eigenaars van een deelwagen om niet uit paniek te handelen en de wagen te blokkeren. Zo blijft de wagen beschikbaar voor de noodzakelijke verplaatsingen van andere gebruikers. Wees voorzichtig, maar solidair!

Op familievakantie naar het zuiden met de Tesla Model S

Covid-19 heeft voor velen onder ons de plannen voor de zomervakantie flink door elkaar geschud. Zo ook voor mij en mijn gezin. Normaal gezien gingen we een maand op roadtrip door Canada en de Verenigde Staten. Maar, dat ging plots niet meer. Gelukkig hadden we een alternatief: een familiehuisje in het zuiden van Frankrijk. We moesten enkel in de wagen springen en 1.000 km rijden om dan even te kunnen leven als god in Frankrijk.
Enige issue: we hebben geen gezinswagen om op vakantie te gaan. We wonen en werken in de stad, onze kinderen gaan op wandelafstand naar school, en ook de hobby’s kiezen we zorgvuldig op fiets- of wandelafstand. We hebben wel een oldtimer (Porsche 944 S2 voor de kenners) in de garage staan (een hobby van mijn man), maar die is niet echt geschikt om met 4 personen 3 weken richting het warme zuiden te trekken. En de trein op, dat zagen we in de huidige omstandigheden nu ook niet meteen zitten.

VÓÓR ONS AVONTUUR BEGON
En toen gaf VitaeMobility ons de kans om met de Tesla Model S P85, een Model S van het eerste uur, op pad te gaan. Een heel avontuur, want hoewel mijn man al wel eens een testrit met een elektrische wagen had gemaakt, was 3 weken op reis gaan en ervoor zorgen dat de batterij opgeladen is (onderweg en ter plaatse) toch wel ongekend terrein. En hoe gaat dat als je een 7- en 8-jarige op de achterbank hebt zitten? Allemaal vragen waar deze vakantie een antwoord op zou bieden …

Gelukkig kreeg mijn man bij ontvangst van de wagen een uitgebreide uitleg van Kristien van VitaeMobility. Want zo’n elektrische wagen, dat is toch net iets anders dan een gewone wagen. De dag voor we vertrokken, testten we al eens het laden aan de lokale supercharger, zodat we vroeg op een zondagochtend met volle batterij aan onze reis konden beginnen.

SUPERCHARGEN
Wat voor ons een onbekende was vóór we vertrokken, was waar, wanneer en hoe lang we tijdens onze trip (1.000 km in één dag) zouden moeten stoppen om de batterij op te laden. Dat blijkt dan een fluitje van een cent te zijn. Je vertelt de wagen waar je naartoe gaat, en de wagen vertelt jou hoe te rijden, en waar, wanneer en hoe lang je te stoppen om te laden. Theoretisch wordt het dan a piece of cake, en kan je bij wijze van spreken ‘s avonds al een restaurant vastleggen want je weet precies om hoe laat je de eindbestemming zal bereiken.
Dat is de theorie, nu de praktijk. Omdat we met een ouder model onderweg waren, duurde het laden gemiddeld 1,5 keer zo lang dan de wagen initieel aangaf. Het is duidelijk dat de batterij technologie er nog elk jaar flink op vooruit gaat, en dat de computer niet echt rekening houdt met de leeftijd van de wagen. Dus onze totale reistijd was uiteindelijk wel een pak langer dan gepland. Dat wordt wel ruimschoots gecompenseerd door het absolute comfort van het rijden met een Tesla Model S. Zo ontspannen en ruim (en dat was vooral voor die twee op de achterbank een absolute plus). Hoewel, volgende keer doen we dat in 2 dagen, met een overnachting naast zo’n supercharger. 2 vliegen in 1 klap, noemen ze dat.

Verder vonden we niet alle Tesla supercharger stops even aangenaam. Superchargers worden gebouwd in de buurt van faciliteiten (sanitair, potentieel een plek om te drinken of te eten). Maar als het hotel waar je moet stoppen toe is omwille van Corona (lees: geen toiletten), en een andere supercharger wel over toiletten beschikt, maar niet over greintje schaduw (bij 34°), dan word je daar niet echt vrolijk van. Leerpunt voor de volgende keer: zelf op voorhand al eens de route bekijken, en de stopplaatsen googlen. Dat geeft je dan toch de mogelijkheid om voor aangenamere stops te gaan.
Niet allemaal kommer en kwel: onze laatste stop op de heenweg was naast een restaurant, en dat kwam goed uit want het was etenstijd. En dan is dat laden zo voorbij natuurlijk. Op de terugweg deden we dan weer een stop aan een shopping center, prima getimed voor een vieruurtje en een knipbeurt voor de jongste telg. Weerom tijd welbesteed!

LOKAAL LADEN
Eens aangekomen op onze bestemming (het gezellig Provençaals dorpje Vallabrègues) moesten we de wagen natuurlijk ook kunnen laden. Ik schrijf hier we, maar gelukkig voor mij had mijn man de taak van “de volle batterij” op zich genomen . Ons bezoek aan Vallabrègues vorig jaar had ons al geleerd dat er daar 2 laadpalen zijn. En, mits een telefoontje met de operatoren van de laadpaal, wist mijn man deze vlot aan de praat te krijgen. En we stonden er zelden alleen! Ook aan de kust lukte laden aan een publieke laadpaal ons redelijk vlot (weerom na een telefoontje met de operator van dienst).

Op een andere plek hadden we minder geluk. Blijkbaar moest je voor de laadpalen in die stad een specifieke laadpas hebben, en die hadden we niet. Dus dan maar naar de dichtstbijzijnde supercharger. Frankrijk mag duidelijk nog inzetten op een harmonisatie in het gebruik van publieke laadinfrastructuur.

ONZE CONCLUSIE …
De Tesla Model S is een fantastische wagen om mee op vakantie te gaan. Zeker als je 2 dochters op de achterbank hebt zitten. Hoe verder ze uit elkaar zitten, hoe minder ze in elkaars haren hangen . Mission accomplished op dat vlak. Ook voor ons was het super aangenaam rijden. Soms wel wat wennen aan hoe breed zo’n Model S is (je draait ineens niet meer zo vlot je oude vertrouwde parkeergarage op), maar dat zorgt uiteraard ook voor het reiscomfort. En dat je 2 kofferbakken hebt, is ook wel meegenomen als je een voorraadje lekkere wijn mee terug wil nemen.
De volgende keer stoppen we net iets meer tijd in de voorbereiding van onze reis, en dan met name de keuze van de superchargers en de lokale laadpunten. En dan kan die reis niet meer stuk!

Autodelen.net niet onverdeeld gelukkig met COVID-19 steunmaatregelen voor aanbieders van fiets- en autodelen

PERSBERICHT

GEPUBLICEERD OP 16/11/2020

Vandaag maakte Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters de verdeling van de extra steunmaatregelen voor aanbieders van auto- en fietsdelen bekend. Ondanks dit positief signaal betreuren we als Autodelen.net dat er weinig rekening werd gehouden met de aanbevelingen van experten bij een aantal keuzes die zijn gemaakt omtrent de budgetverdeling en vragen hierover overleg en bijsturing.

Allereerst moeten we stellen dat we blij zijn dat de Vlaamse Regering middelen heeft vrijgemaakt om auto- en fietsdeelaanbieders door de COVID-19 crisis te loodsen. Door de COVID-19 crisis zien heel wat aanbieders zwarte sneeuw. Zo zakte het gebruik bij sommigen met -80% tijdens de eerste lockdown. Ook in de huidige lockdown zien we opnieuw een sterke terugval van het gebruik. De goedgekeurde steunmaatregelen zijn dan ook een erkenning voor het duurzame karakter van de sector.

Desalniettemin stellen we vast dat bij de verdeling van de middelen geen rekening is gehouden met ons advies dat we – na raadpleging van verschillende aanbieders én op vraag van de Vlaamse Overheid – in juni opstelden. De huidige beslissing schiet dan ook te kort op de volgende punten:

 • De subsidie trekt de kaart van aanbieders met een eigen vloot en vergeet het delen van privéwagens of voertuigen van overheden of bedrijven die beheerd worden door autodeelorganisaties. Nochtans hebben deze vormen van autodelen ook een aangetoonde impact op de reductie van het autobezit. We betreuren dan ook deze eenzijdige toekenning van middelen.
 • De Vlaamse Regering beslist om o.w.v. de beleidsdoelstellingen inzake klimaat, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid evenveel middelen te besteden aan fietsdelen dan aan autodelen. Nochtans zijn de vaste kosten bij autodelen een pak hoger dan bij fietsdelen en is de bewezen impact op vlak van autobezit en modal shift vnl bij autodelen reeds bewezen Wij stelden in ons advies dan ook een verdeling 75-25 voor, waardoor elke fiets- en autodeelaanbieder een min of meer gelijk deel van de vaste kosten terug kon krijgen. Volgens onze eerste inschatting zal het subsidiebedrag (meer dan) voldoende zijn voor alle fietsdeelaanbieders, terwijl voor autodelen minder dan een kwart van de voertuigen een financiële ondersteuning zal krijgen. We stellen vast dat dit een ideologische beslissing is die geen rekening houdt met de financiële realiteit van de verschillende vormen van gedeelde mobiliteit.
 • De beslissing van de Vlaamse Regering stelt dat enkel voertuigen die operationeel waren in de periode tussen 12 maart en 7 juni in aanmerking komen. Deze strikte benadering houdt geen rekening met voertuigen die wél al aangekocht (en geleverd) werden voor en tijdens de lockdown, maar omwille van COVID-19 niet ingezet konden worden. De vaste kosten liepen m.a.w. al, zonder dat er inkomsten uit gebruik mogelijk waren.
 • We stellen vast dat bedrijven waarbij meer dan 50% van het aandeelhouderschap of meer dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid, worden uitgesloten van de subsidie. We betreuren deze beslissing omdat aandeelhouderschap niet per definitie gelijk staat ondersteuning in de werking.

Bovenstaande opmerkingen doen ons vaststellen dat deze steunmaatregelen voor een stuk haar doel missen en sommige aanbieders van auto- en fietsdelen in de kou laten staan. Deze steunmaatregelen hebben een marktverstorende werking. We roepen de bevoegde instanties dan ook op tot overleg en tot bijsturing van  de verdeling van de middelen

bron: autodelen.net

Elektrisch rijden in tijden van Corona

Het lijkt vreemd om vandaag over de toekomst van elektrisch rijden te praten terwijl er een alles veranderende crisis heerst. Onze maatschappij wordt hierdoor vermoedelijk dieper geraakt dan we nu kunnen inschatten. Het leven zal nooit meer zijn als tevoren. Ook onze passie om elektrisch rijden te promoten en door iedereen te laten ervaren wordt op de proef gesteld. Hoe gaan we dat morgen doen? Ongetwijfeld beleven we dat straks op een andere manier.
Foto door Nomad Bikers op Unsplash

EEN PAUZEKNOP DIE INSPIREERT
Het indrukken van de pauzeknop heeft gevolgen die tot nadenken stemmen, maar het geeft ook inspiratie. En dat geldt voor iedereen, in alle sectoren.
Het zijn ongeziene beelden, de pieken van de Himalaya die plotseling zichtbaar worden, steden die ontdaan worden van hun smog laag en de lucht die blauwer kleurt dan ooit. Hoeveel invloed we als maatschappij hebben op onze leefwereld en het klimaat wordt aangetoond door de sterk verminderde uitstoot afkomstig van verkeer en industriële activiteit.
We leren thuiswerken en online vergaderen. En afwegen of we ons nu wel of niet moeten verplaatsen. Wat is essentieel en wat niet? Dit soort afwegingen zullen we in de toekomst steeds meer moeten maken.

Foto door Wendy De Pooter
Het voelt aan alsof de natuur ons terecht wijst. Aan ons als maatschappij om met dat signaal slim en duurzaam om te gaan.
“ELEKTRISCH RIJDEN DRAAGT POSITIEF BIJ AAN EEN DUURZAME MANIER VAN LEVEN!”

Dat we zuinig moeten omgaan met onze natuurlijke rijkdommen is al langer een logische gedachte als er over duurzaamheid wordt gesproken. Het ontbreekt vaak aan de juiste informatie om dat in je eigen leven te realiseren en dus gebeurt het niet of te weinig. Na deze crisis zal het vraagstuk omtrent duurzaamheid nog sterker worden.

ELEKTRISCH RIJDEN, HET DUURZAME ALTERNATIEF
Elektrisch rijden draagt maximaal bij aan het duurzaam omgaan met brandstof en grondstoffen. En dat voornamelijk om de volgende drie redenen:
Een elektrische wagen verbruikt 3 tot 5 maal minder energie om dezelfde verplaatsing te maken dan een wagen met verbrandingsmotor. Immers, een verbrandingsmotor gebruikt drie kwart van zijn brandstof niet nuttig. Maximale winst!

Een elektrisch voertuig is veel minder onderhevig aan slijtage en heeft daarom een langere levensduur. Zelfs wanneer de batterij ‘versleten’ is, kan ze nog gemakkelijk in andere toepassingen zoals energieopslag gebruikt worden waardoor de levensduur kan uitgebreid worden tot wel 15 jaar. En de auto zelf? Die kan op termijn zelfs een upgrade krijgen bij een batterijwissel. Maximale winst!
Autodelen is een goede manier om minder wagens op de weg te krijgen, zeker in drukke gebieden zoals Vlaanderen. Doe je dat elektrisch, dan heb je dubbele winst. De elektrische deelauto vervangt een aantal voertuigen én je gebruikt veel minder energie. Maximale winst!
Als kers op de taart kunnen we de energie die nodig is om de verandering naar elektrisch rijden “aan te drijven” lokaal produceren zonder afhankelijkheid van fossiele brandstof.
“ELEKTRISCH RIJDEN MOET HAALBAAR ZIJN VOOR IEDEREEN !”

Als we de omslag naar massaal elektrisch rijden willen realiseren, dan zal ook de prijs moeten volgen. En daar zit het échte werk. Wij blijven hard werken om straks na deze crisis elektrisch rijden haalbaar te maken voor iedereen!
Blijf ons in de komende maanden volgen.

Bevraging bij 4.000 Vlamingen wijst op grote opportuniteiten voor autodelen

In een wereld die constant evolueert staat niemand stil, behalve onze wagens dan. Uit onderzoek ‘Mobiliteit in uw Buurt’ van Autodelen.net, VVSG en Ferm in het kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit blijkt dat meer dan de helft van de wagens van ruim 4.000 respondenten jaarlijks minder dan 10.000 kilometer aflegt. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Deze resultaten tonen dat er nog heel wat opportuniteiten zijn voor autodelen in Vlaanderen.

Met dit onderzoek wilden Autodelen.net, VVSG en Ferm achterhalen hoe burgers zich verplaatsen en in welke mate ze hierbij een rol weggelegd zien voor gedeelde mobiliteit. Via een oproep van Vlaamse steden en gemeenten werd de online bevraging in het najaar van 2019 verspreid (dus pre-corona). Dat resulteerde in 4.279 respondenten. De resultaten leveren heel wat voer voor discussie voor lokale overheden en vervoerregio’s, en zijn tevens relevant voor de vele mobiliteitsaanbieders in Vlaanderen.

GROOT POTENTIEEL VOOR AUTODELEN

Ongeveer 10% van de respondenten heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen. Het onderzoek toont aan dat het aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit de komende jaren veel hoger kan liggen. Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar en ongeveer 20% geeft aan gebruik te maken van deelfietsen indien er een (extra) aanbod wordt gecreëerd in de buurt. Dit onderzoek leert ons daarnaast ook dat een aanzienlijk deel van de wagens van de respondenten maar beperkt wordt gebruikt en dus heel vaak stil staat. Meer dan de helft van de wagens van de ruim 4.000 respondenten legt jaarlijks minder dan 10.000 kilometer af. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Beide indicatoren (bereidheid tot gebruik gedeelde mobiliteit en het huidige overaanbod aan privéwagens) wijzen op een groot potentieel voor autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

BEREKEN JE FINANCIËLE BESPARING DOOR AUTODELEN

Recent lanceerde Autodelen.net, netwerk voor autodelen in Vlaanderen, de website savewithcarsharing.be waarop burgers het financiële voordeel van autodelen t.o.v. het bezit van een eigen auto heel nauwkeurig kunnen berekenen. Deze prijscalculator leert ons dat zowel het aantal gereden uren als kilometers een doorslaggevende rol spelen in de berekening. Simulaties tonen dat wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt vaak goedkoper af is met autodelen. Wetende dat meer dan de helft van de respondenten van dit onderzoek minder dan 10.000 km per jaar met de wagen rijdt, geeft aan dat aanzienlijk wat Vlamingen hun mobiliteitsfactuur kunnen laten dalen door autodelen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK:

92% van de respondenten heeft minstens één wagen
40% van de respondenten gebruikt de tweede wagen niet meer dan drie keer per week, 32% gebruikt de eerste wagen zelfs niet meer dan drie keer per week. De rest van de tijd staan deze wagens stil.
50% van de eerste wagens en 60% van de tweede wagens leggen minder dan 10.000 kilometer af per jaar
Zes op de tien respondenten carpoolt af en toe. 10% heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen.
Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar

Bron: autodelen.net

Nieuwe calculator savewithcarsharing.be berekent autodeelvoordeel; ‘autodelen goedkoper tot 15.000 km per jaar’

Autodelen is in veel gevallen stukken goedkoper dan een privéwagen. Die kost je gemiddeld minstens € 400,-/maand, maar de meeste Belgen zijn zich hier niet van bewust. Dankzij de nieuwe calculator die Autodelen.net, Test-Aankoop en Brussel Mobiliteit vandaag lanceren, kan iedereen nu berekenen wat autodelen kost in vergelijking met autobezit.

 

DE AUTODEELPRIJSCALCULATOR: METEN IS WETEN!

Autodelen.net en Test Aankoop sloegen de handen in elkaar om een tool te ontwikkelen die het financiële voordeel van autodelen t.o.v. de privéauto concreet berekent. Daarnaast maakt het instrument het mogelijk om de verschillende vormen van autodelen en hun verschillende prijsformules onderling te vergelijken. Deze online tool omvat maar liefst 74 formules van alle huidige Belgische autodeelaanbieders. De calculator staat vanaf vandaag online op savewithcarsharing.be en is door iedereen gratis te gebruiken.

Via een handige module geef je de eigenschappen van de wagen in die je momenteel bezit of van plan bent te kopen en een inschatting van het aantal ritten en kilometers die je per jaar rijdt. De prijscalculator berekent vervolgens hoeveel je eigen wagen kost en geeft een overzicht van wat je met dergelijk mobiliteitsprofiel zal betalen indien je aan autodelen zou doen, opgedeeld per autodeelaanbieder. Bovendien zie je in één oogopslag ook meteen het verschil tussen de kosten van de eigen wagen en de gekozen autodeelformule.

 

AUTODELEN MAAKT PLAATS VRIJ

De Brusselse minister van mobiliteit Elke Van den Brandt benadrukt de voordelen van autodelen in Brussel. “Deelauto’s zijn de toekomst van de auto in de stad. Enerzijds geven ze de kans aan gezinnen om een wagen te gebruiken zonder alle kosten te moeten dragen. Anderzijds moedigen ze een beperkt gebruik aan van de auto, je gebruikt het enkel wanneer er geen efficiënt alternatief is (te voet, met de fiets, openbaar vervoer). Bijvoorbeeld om zondag te gaan lunchen bij oma buiten de stad, om grote boodschappen te doen of om met een zieke baby naar de pediater te gaan. Een ander voordeel van autodelen is de enorme ruimte die ze vrijmaakt in de stad voor de Brusselaars. Een deelwagen is er voor meerdere families en maakt dus meerdere parkeerplaatsen vrij voor fietspaden, terrassen, parken, voetpaden, kortom voor een vlottere, groenere en gezelligere stad.”

 

AUTODELEN GOEDKOPER VOOR BIJNA ALLE BELGEN, MAAR NIET VOOR WOON-WERK VERKEER

“Wie tot 15.000km per jaar rijdt is bijna altijd goedkoper af met een systeem van autodelen”, aldus Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Aangezien de Belg gemiddeld ongeveer 15.000km per jaar aflegt, biedt autodelen voor heel wat gezinnen een voordelig alternatief”. Afhankelijk van de gekozen autodeelformule kan dit omslagpunt zelfs oplopen tot meer dan 20.0000 km/jaar. Toch is autodelen zelden een voordelige optie voor wie dagelijks met de auto naar het werk pendelt. Dit heeft vnl. te maken met het feit dat de wagen in dat geval gedurende de hele dag stilstaat op de parking van het bedrijf en dus niet kan gebruikt worden door een andere autodeler. Bij autodelen betaal je naast een prijs per kilometer immers meestal ook voor de tijdsduur van het gebruik.

 

TIP: TEST VERSCHILLENDE SCENARIO’S OM DE GOEDKOOPSTE OPTIE TE VINDEN

Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn waarop mensen zich verplaatsen en omdat er veel verschillende prijsformules van autodelen zijn, is het aan te raden om verschillende scenario’s te testen in de calculator. “Wie bv. elke maand 2000km rijdt met een gezinswagen naar een vakantiehuis in Frankrijk kan goedkoper af zijn met autodelen. Deze 24.000 km kost je met de voordeligste formule bij autodelen € 5.256. Een eigen wagen kost hiervoor gemiddeld € 6.248. Als je deze 24.000 km echter zou rijden door bv. driemaal per week een rit te doen van 154 km kom je al gauw aan een kostprijs voor autodelen (met goedkoopste formule € 7.007) die niet kan concurreren met de privéauto. We raden iedereen aan om voor zijn of haar profiel de vergelijking te maken om te kijken welke formule het meest voordelig is”, zegt Simon November van Test Aankoop. Ook het type en de kostprijs van je eigen (toekomstige) wagen spelen een rol. Uit de calculator blijkt dat hoe duurder je eigen wagen is, hoe voordeliger het wordt om te starten met autodelen.

Test Aankoop en Autodelen.net ontwikkelden aan de hand van de calculator 6 persona’s om haar lezers een idee te geven of autodelen voor hun interessant kan zijn Het resultaat is terug te vinden op testaankoop.be/dossierautodelen.

Of autodelen voor jou persoonlijk interessant is hangt ten slotte ook af van het aanbod in je buurt, de afstand tot een deelwagen, de gewenste dienstverlening, … Meer info hierover op www.autodelen.net.

De ontwikkeling van deze tool werd mee ondersteund door Brussel Mobiliteit.

bron: autodelen.net

3 redenen waarom Genius Lease de slimste en goedkoopste wijze is om Tesla Model 3 te rijden.

GENIUS LEASE VAN TESLA MODEL 3
VitaeMobility introduceert Genius Lease een innovatieve lease die elektrisch rijden nog gemakkelijker en zorgelozer maakt. Mocht je nog twijfelen aan de overstap naar de mobiliteit van de toekomst dan is dit de oplossing. Genius Lease combineert een operationele lease met oplossing voor thuisladen en laden onderweg gecombineerd met de mogelijkheid tot het delen van je auto en ‘last mile’ mobiliteit via een e-step.
” HAALBAAR ELEKTRISCH RIJDEN IS EEN FEIT. GOEDKOPER EN BETER ! ”

Met Genius Lease word je zonder enige moeite de ultieme ambassadeur van elektrisch rijden!

 

HET NIEUWE ICOON, TESLA MODEL 3, IS DE KEUZE VAN GENIUS LEASE
Alleen de beste elektrische wagens kunnen worden gebruikt voor Genius Lease. Omdat ze duurzaam zijn moeten ze vele jaren kunnen meegaan. En zo viel de keuze op Tesla Model 3.
” MEER DAN 350KM RIJBEREIK ! ”

Een wagen wordt niet zomaar “Genius”. Hij moet echt top zijn op elk gebied en de verwachting van de gebruiker probleemloos kunnen invullen. En dat wordt zonder problemen bereikt in het gamma van Tesla Model 3.
Dankzij de beste batterijtechnologie weegt de wagen weinig en heeft de batterij een grote capaciteit. Alle modellen hebben een rijbereik van 350 echte km’s of meer.
Het is een comfortabele wagen met plaats voor vijf. Met een ruime koffer achteraan en vooraan is hij je comfortabele reisgezel.
De technologie in de auto is zijn tijd ver vooruit. Zelfs “Full Self Driving” is straks mogelijk.
Met de zeer competitieve prijs zorgt Tesla Model 3 voor zeer veel waarde voor je geld.

Ontdek het op www.geniuslease.be !

GENIUS LEASE VAN TESLA MODEL 3 IS DE GOEDKOOPSTE
Duurzaamheid staat centraal bij elektrisch rijden. Voorop staat het lage energieverbruik uiteraard. Rijden doe je in totale rust en met een souplesse die je nog nooit hebt meegemaakt. En dat met 75% minder energie dan een klassieke verbrandingsmotor. Daarom dat de combinatie met hernieuwbare energie het plaatje kompleet maakt.
” OP GROENE STROOM VOOR MINDER DAN 600EUR PER MAAND ? ”

Genius Lease geeft je die ervaring met de juiste prijs met alle diensten inbegrepen. Daarmee wordt je dagelijks vervoer een haal- en betaalbare optie zonder zorgen. Prijzen starten vanaf 685EUR per maand (excl. BTW) en als bedrijfswagen mondt dat uit in een Total Cost of Ownership (TCO) van 585EUR per maand.
En het wordt nog goedkoper. Deel de rijervaring van je Tesla Model 3 en betaal minder voor je Genius Lease. Door te delen met een groep van geselecteerde gebruikers kan dat tot 25% besparen. En ben je een actieve ambassadeur van elektrisch rijden!

Ontdek de prijs van Genius Lease rijden !

GENIUS LEASE IS RIJDEN MET JE TESLA MODEL 3 ZONDER ZORGEN
Met Genius Lease rij je voor een vaste maandelijkse prijs zonder zorgen. In de prijs is niet alleen het gebruik van de wagen inbegrepen. We zorgen ervoor dat het opladen van je wagen volledig geregeld is. Thuis en onderweg. We installeren dus je thuislaadpunt en geven je toegang tot publiek laden onderweg. Je last mile verplaatsingen doe je met Genius Lease op de e-step die in de koffer ligt.
Kortom, Genius Lease biedt je een complete oplossing die elektrisch rijden eenvoudig maakt.
” ALLES GEREGELD ZONDER ZORGEN ”

In Genius Lease krijg je volop de kans om elektrisch rijden actief te promoten en er zelf ook beter van te worden. Werk mee aan het creëren van nieuwe laadpunten en laat anderen ook Tesla Model 3 ontdekken. Elektrisch rijden zal alleen maar goedkoper worden.

Vraag hier vandaag je offerte voor je Tesla Model 3 !
Meer informatie? Ontdek alle details op www.geniuslease.be
Test het nu zelf!

Duur? Betaalbaar elektrisch rijden is aangekomen!

100% elektrisch rijden wordt nog steeds gezien als duur. Echter niets is minder waar! Sinds 2011 is VitaeMobility specialist in dit domein en vandaag maken we elektrisch rijden betaalbaar voor bedrijven, overheden en particulieren. Op basis van een innoverende aanpak en zorgvuldig gekozen ‘future proof’ voertuigen hebben de klanten een volwaardig alternatief binnen hun budget. De doorbraak kan nu echt beginnen!

Betaalbaar elektrisch rijden werkt alleen met een integrale benadering waarbij geen enkel aspect wordt vergeten. Iets wat VitaeMobility zich vanaf dag 1 heeft toegeëigend.

Om optimaal iedereen in zijn/haar pad naar elektrisch rijden te ondersteunen kan je bij VitaeMobility:

 • Elektrisch rijden testen en ontdekken in het aanbod van www.meetthefleet.be.
 • Lease van future proof elektrische modellen waaronder www.geniuslease.be.
 • Integrale oplossingen voor laaddiensten realiseren.
 • Deelmobiliteit als de kers op de taart gebruiken om elektrisch rijden nog goedkoper te maken.

Op het autosalon presenteert VitaeMobility een gamma aan oplossingen en diensten die het levende bewijs vormen van betaalbaar elektrisch rijden en nieuwe deelmobiliteit, zoals:

 • Genius Lease van Tesla Model 3 vanaf 650EUR, incl. BTW.
 • De première van de MG ZS EV als deelauto vanaf 400EUR, incl. BTW.
 • Renault Zoé ZE 50 als deelauto vanaf 400EUR, incl. BTW.
 • Het e-Mobipunt voor gedeelde mobiliteit met elektrische deelwagens en draadloos opladende e-bikes
Translate »