Categorie: Laadinfrastructuur

Shell moet CO2-uitstoot drastisch verminderen van rechter

Oliebedrijf Shell moet de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch omlaag brengen. Dat heeft een Nederlandse rechtbank woensdag bepaald. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019. De uitspraak kan een precedent betekenen voor de hele olie-industrie.

Het vonnis is een wereldwijd unicum. Nooit eerder verplichtte een rechtbank een groot oliebedrijf tot meer actie tegen de uitstoot van broeikasgassen. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en daar moet Shell iets tegen doen, vinden de rechters.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie, gesteund door ruim 17.000 burgers. De uitspraak is enkel bindend in Nederland, maar kan een precedent betekenen voor rechtszaken in andere landen.

Belangrijk in het vonnis is dat de rechter een onderscheid maakt tussen de uitstoot die Shell als bedrijf zelf veroorzaakt en de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de fossiele brandstoffen die het verkoopt. Als het gaat om de Brits-Nederlandse multinational zelf, is de vermindering van 45 procent in 2030 een resultaatverplichting. Waar het gaat om de uitstoot van leveranciers én eindgebruikers, is het een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’. Dat betekent dat Shell moet kunnen aantonen dat het zijn best doet om aan de opgelegde doelstelling te voldoen.

Shell moet ‘het hare doen om bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering’, zei de rechter die de uitspraak deed. Voor de rechtbank staat vast dat de multinational bijdraagt aan de opwarming van de aarde ‘vanwege de enorme omvang van de CO2-uitstoot waar ze verantwoordelijk voor is’.

De rechters verwijzen in het vonnis onder meer naar de inzichten van VN-klimaatpanel IPCC. Dat heeft scenario’s opgesteld waaraan voldaan moet worden om de uitstoot zodanig snel te verminderen, dat de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uitkomt.

Een ander cruciaal punt is dat de rechter het heeft over de netto uitstoot. Dat betekent dat het Shell is toegestaan om compenserende maatregelen te treffen. Shell wil dat bijvoorbeeld doen door bomen te planten die CO2 opnemen, en door CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan, zodat het niet de lucht in gaat.

Tegen de uitspraak is beroep mogelijk.

Bron: https://trends.knack.be/economie/bedrijven/shell-moet-co2-uitstoot-drastisch-verminderen-van-rechter/article-news-1738859.html

Het duurt niet lang meer voor elektrische auto’s goedkoper zijn dan benzine- en dieselmodellen

Elektrische voertuigen zijn vanaf 2027 goedkoper dan benzineauto’s, zo staat in een nieuw rapport. Dat komt doordat de batterijkosten dalen en de vraag stijgt.

Het rapport is gepubliceerd door BloombergNEF, dat gespecialiseerd is in analyses van elektrische voertuigen. Volgens het rapport liggen de productiekosten voor elektrische gezinsauto’s en SUV’s al in 2026 lager dan die van benzinewagens. Een jaar later is ook de elektrische stadsauto goedkoper dan de benzinevariant. In 2030 liggen de kosten zelfs al 58 procent lager dan in 2020. Reden is volgens het rapport vooral dat accu’s goedkoper worden.

Volgens de studie veroorzaken de lagere kosten een sterke stijging van de vraag naar elektrische voertuigen. Er wordt zelfs voorspeld dat de betaalbaarheid van elektrische auto’s ertoe leidt dat in 2035 honderd procent van de verkoop van personenauto’s in Europa elektrisch is. Met de juiste maatregelen, zoals het versterken van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en strengere CO2-emissiewaarden voor modellen met verbrandingsmotor, zou dat volgens het rapport moeten kunnen.

Groene partijen grijpen het document aan om erop te wijzen dat er voor 2035 een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s in heel Europa moet komen. Een aantal Europese landen wil al vanaf 2030 een verbod op de verkoop van deze modellen. Op dit moment vindt 81 procent van 15.000 automobilisten in Engeland dat elektrische auto’s momenteel te duur zijn om er vandaag een te kopen. Het rapport van BloombergNEF werd gemaakt in opdracht van Transport & Environment.

Bron: https://www.hln.be/auto/het-duurt-niet-lang-meer-voor-elektrische-auto-s-goedkoper-zijn-dan-benzine-en-dieselmodellen~a10096fe/ 

Analyse lokaal energie- en klimaatpact

Op 08/12 lanceerden ministers Demir en Somers een nieuw Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het plan moet de brug vormen met het Vlaams Energie- en Klimaatpact en moet lokale besturen ondersteunen in het behalen van hun klimaatambities. Voor gedeelde mobiliteit is vooral de derde werf van belang; “Elke buurt deelt (koolstofvrije (deel)mobiliteit) en is duurzaam bereikbaar”.

Op Vlaams niveau is het de bedoeling om de uitstoot van transport met 23% te doen dalen tegen 2030. Die doelstellingen worden in het lokaal energie- en klimaatpact doorvertaald naar concrete ambities.

Eén van de doelstellingen van de derde werf is 1 toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners. ‘Toegangspunt’ wordt in de tekst omschreven als toegang tot een deelwagen, wat zowel roundtrip, free floating als particulier autodelen omvat. Uitgaande van gemiddeld 2 deelwagens per toegangspunt is het de ambitie om tegen 2030 13.200 deelwagens extra te hebben in Vlaanderen, goed voor een stijging van 340%.

Naar CO2-reductie worden voor deelmobiliteit geen concrete klimaatdoelstellingen geformuleerd.

Tot slot gaat men er vanuit dat tegen 2030 50% van de verkochte wagens elektrisch is, wat zou neerkomen op 660.000 voertuigen. Uitgaande van 10 wagens per laadpunt schat de Vlaamse Regering in dat er 66.000 laadpunten nodig zijn.

ONDERSTEUNING VOOR LOKALE BESTUREN

De Vlaamse Overheid voorziet o.a. de volgende ondersteuning naar lokale besturen:

Opstartsubsidies voor een elektrisch autodeelsysteem (10 miljoen euro)
Het plaatsen van laadpalen via Vlaams Relanceplan (15 miljoen euro)
Het oprichten van een Vlaams parkeerregister voor deelwagens om deelwagens te registreren zodat ze in alle Vlaamse gemeenten gratis kunnen parkeren
Het uitwerken van een Vlaamse standaard erkenning voor het ganse grondgebied (naar analogie met de LEZ) en een daarbij horend kwaliteitskader
Het koolstofvrij maken van het eigen wagenpark
ACTIES DOOR LOKALE BESTUREN

Daarnaast beschrijft het pact een aantal concrete acties die lokale besturen kunnen nemen:

Het verder inzetten op het koolstofvrij maken van het wagenpark en het te delen met inwoners
Het voorzien van reservatiezones voor deelmobiliteit aan Hoppinpunten
Het uitbouwen van (snel)laders op (semi)publiek terrein
Het uitbouwen van deelsystemen in samenwerking met specifieke doelgroepen (zoals garages)
Het promoten van particuliere en participatieve deelplatformen
Specifieke vereisten opnemen in bouwverordeningen en -reglementering
Ontmoedigen (via duurder maken) van de tweede bewonerskaart

Het plan heeft dus de nodige ambitie omtrent gedeelde mobiliteit. We houden jullie op de hoogte van toekomstige opportuniteiten via onze infokanalen.

bron: autodelen.net

Translate »