Maand: oktober 2020

Elektrisch rijden in tijden van Corona

Het lijkt vreemd om vandaag over de toekomst van elektrisch rijden te praten terwijl er een alles veranderende crisis heerst. Onze maatschappij wordt hierdoor vermoedelijk dieper geraakt dan we nu kunnen inschatten. Het leven zal nooit meer zijn als tevoren. Ook onze passie om elektrisch rijden te promoten en door iedereen te laten ervaren wordt op de proef gesteld. Hoe gaan we dat morgen doen? Ongetwijfeld beleven we dat straks op een andere manier.
Foto door Nomad Bikers op Unsplash

EEN PAUZEKNOP DIE INSPIREERT
Het indrukken van de pauzeknop heeft gevolgen die tot nadenken stemmen, maar het geeft ook inspiratie. En dat geldt voor iedereen, in alle sectoren.
Het zijn ongeziene beelden, de pieken van de Himalaya die plotseling zichtbaar worden, steden die ontdaan worden van hun smog laag en de lucht die blauwer kleurt dan ooit. Hoeveel invloed we als maatschappij hebben op onze leefwereld en het klimaat wordt aangetoond door de sterk verminderde uitstoot afkomstig van verkeer en industriële activiteit.
We leren thuiswerken en online vergaderen. En afwegen of we ons nu wel of niet moeten verplaatsen. Wat is essentieel en wat niet? Dit soort afwegingen zullen we in de toekomst steeds meer moeten maken.

Foto door Wendy De Pooter
Het voelt aan alsof de natuur ons terecht wijst. Aan ons als maatschappij om met dat signaal slim en duurzaam om te gaan.
“ELEKTRISCH RIJDEN DRAAGT POSITIEF BIJ AAN EEN DUURZAME MANIER VAN LEVEN!”

Dat we zuinig moeten omgaan met onze natuurlijke rijkdommen is al langer een logische gedachte als er over duurzaamheid wordt gesproken. Het ontbreekt vaak aan de juiste informatie om dat in je eigen leven te realiseren en dus gebeurt het niet of te weinig. Na deze crisis zal het vraagstuk omtrent duurzaamheid nog sterker worden.

ELEKTRISCH RIJDEN, HET DUURZAME ALTERNATIEF
Elektrisch rijden draagt maximaal bij aan het duurzaam omgaan met brandstof en grondstoffen. En dat voornamelijk om de volgende drie redenen:
Een elektrische wagen verbruikt 3 tot 5 maal minder energie om dezelfde verplaatsing te maken dan een wagen met verbrandingsmotor. Immers, een verbrandingsmotor gebruikt drie kwart van zijn brandstof niet nuttig. Maximale winst!

Een elektrisch voertuig is veel minder onderhevig aan slijtage en heeft daarom een langere levensduur. Zelfs wanneer de batterij ‘versleten’ is, kan ze nog gemakkelijk in andere toepassingen zoals energieopslag gebruikt worden waardoor de levensduur kan uitgebreid worden tot wel 15 jaar. En de auto zelf? Die kan op termijn zelfs een upgrade krijgen bij een batterijwissel. Maximale winst!
Autodelen is een goede manier om minder wagens op de weg te krijgen, zeker in drukke gebieden zoals Vlaanderen. Doe je dat elektrisch, dan heb je dubbele winst. De elektrische deelauto vervangt een aantal voertuigen én je gebruikt veel minder energie. Maximale winst!
Als kers op de taart kunnen we de energie die nodig is om de verandering naar elektrisch rijden “aan te drijven” lokaal produceren zonder afhankelijkheid van fossiele brandstof.
“ELEKTRISCH RIJDEN MOET HAALBAAR ZIJN VOOR IEDEREEN !”

Als we de omslag naar massaal elektrisch rijden willen realiseren, dan zal ook de prijs moeten volgen. En daar zit het échte werk. Wij blijven hard werken om straks na deze crisis elektrisch rijden haalbaar te maken voor iedereen!
Blijf ons in de komende maanden volgen.

Bevraging bij 4.000 Vlamingen wijst op grote opportuniteiten voor autodelen

In een wereld die constant evolueert staat niemand stil, behalve onze wagens dan. Uit onderzoek ‘Mobiliteit in uw Buurt’ van Autodelen.net, VVSG en Ferm in het kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit blijkt dat meer dan de helft van de wagens van ruim 4.000 respondenten jaarlijks minder dan 10.000 kilometer aflegt. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Deze resultaten tonen dat er nog heel wat opportuniteiten zijn voor autodelen in Vlaanderen.

Met dit onderzoek wilden Autodelen.net, VVSG en Ferm achterhalen hoe burgers zich verplaatsen en in welke mate ze hierbij een rol weggelegd zien voor gedeelde mobiliteit. Via een oproep van Vlaamse steden en gemeenten werd de online bevraging in het najaar van 2019 verspreid (dus pre-corona). Dat resulteerde in 4.279 respondenten. De resultaten leveren heel wat voer voor discussie voor lokale overheden en vervoerregio’s, en zijn tevens relevant voor de vele mobiliteitsaanbieders in Vlaanderen.

GROOT POTENTIEEL VOOR AUTODELEN

Ongeveer 10% van de respondenten heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen. Het onderzoek toont aan dat het aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit de komende jaren veel hoger kan liggen. Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar en ongeveer 20% geeft aan gebruik te maken van deelfietsen indien er een (extra) aanbod wordt gecreëerd in de buurt. Dit onderzoek leert ons daarnaast ook dat een aanzienlijk deel van de wagens van de respondenten maar beperkt wordt gebruikt en dus heel vaak stil staat. Meer dan de helft van de wagens van de ruim 4.000 respondenten legt jaarlijks minder dan 10.000 kilometer af. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Beide indicatoren (bereidheid tot gebruik gedeelde mobiliteit en het huidige overaanbod aan privéwagens) wijzen op een groot potentieel voor autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

BEREKEN JE FINANCIËLE BESPARING DOOR AUTODELEN

Recent lanceerde Autodelen.net, netwerk voor autodelen in Vlaanderen, de website savewithcarsharing.be waarop burgers het financiële voordeel van autodelen t.o.v. het bezit van een eigen auto heel nauwkeurig kunnen berekenen. Deze prijscalculator leert ons dat zowel het aantal gereden uren als kilometers een doorslaggevende rol spelen in de berekening. Simulaties tonen dat wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt vaak goedkoper af is met autodelen. Wetende dat meer dan de helft van de respondenten van dit onderzoek minder dan 10.000 km per jaar met de wagen rijdt, geeft aan dat aanzienlijk wat Vlamingen hun mobiliteitsfactuur kunnen laten dalen door autodelen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK:

92% van de respondenten heeft minstens één wagen
40% van de respondenten gebruikt de tweede wagen niet meer dan drie keer per week, 32% gebruikt de eerste wagen zelfs niet meer dan drie keer per week. De rest van de tijd staan deze wagens stil.
50% van de eerste wagens en 60% van de tweede wagens leggen minder dan 10.000 kilometer af per jaar
Zes op de tien respondenten carpoolt af en toe. 10% heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen.
Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar

Bron: autodelen.net

Translate »